SMK (D) Jahresabschluss Konzert - Barrikade, Zwickau - 27. Dezember 2023 (1).JPG
SMK (D) Jahresabschluss Konzert - Barrikade, Zwickau - 27. Dezember 2023 (1).JPG
Bild: SMK (D) Jahresabschluss Konzert - Barrikade, Zwickau - 27. Dezember 2023 (1)
Schlagwörter: SMK, Jahresabschlusskonzert, Jahresabschlusskonzert 2023, Barrikade, Zwickau,