Jah Thunder (Jam) 13. Chiemsee Reggae Festival - Übersee - Tent Stage 17. August 2007 (3).JPG
Jah Thunder (Jam) 13. Chiemsee Reggae Festival - Übersee - Tent Stage 17. August 2007 (3).JPG
Bild: Jah Thunder (Jam) 13. Chiemsee Reggae Festival - Übersee - Tent Stage 17. August 2007 (3)