Proyecto Secreto (B) 3. Dynamite Ska Festival - Werk II, Leipzig 03. Dezember 2005 (8).jpg
Proyecto Secreto (B) 3. Dynamite Ska Festival - Werk II, Leipzig 03. Dezember 2005 (8).jpg
Bild: Proyecto Secreto (B) 3. Dynamite Ska Festival - Werk II, Leipzig 03. Dezember 2005 (8)