DJ Buddy Maloney (D) 10. Dynamite Ska Festival - Felsenkeller, Leipzig 03. November 2012 (12).JPG
DJ Buddy Maloney (D) 10. Dynamite Ska Festival - Felsenkeller, Leipzig 03. November 2012 (12).JPG
Bild: DJ Buddy Maloney (D) 10. Dynamite Ska Festival - Felsenkeller, Leipzig 03. November 2012 (12)